Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56816
Title: Дослідження з історії суходільних дорожніх комунікацій на території Слобожанщини у XVIII ст.: історико-технічний аспект
Authors: Коніва, Юлія Вікторівна
Keywords: історія; суходільні дорожні комунікації; Слобожанщина; XVIII століття; дослідження; суходільні шляхи сполучення; водні шляхи сполучення; історіографія
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України
Citation: Коніва Ю. В. Дослідження з історії суходільних дорожніх комунікацій на території Слобожанщини у XVIII ст.: історико-технічний аспект / Ю. В. Коніва // Двадцять четверта Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Наука як феномен національної культури" : [зб. матеріалів], 19 квітня 2019 р. / Нац. акад. наук України, Інститут дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва [та ін.] ; [редкол.: Пилипчук О. Я. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 89-91.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56816
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koniva_Doslidzhennia_z_istorii_2019.pdf301,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.