Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56830
Title: Механічні коливання і хвилі
Authors: Гапоченко, Світлана Дмитрівна
Keywords: конспект лекцій; презентація; гармонічні коливання; биття; фігури Ліссажу; звукові хвилі; ефект Доплера
Issue Date: 2021
Citation: Гапоченко С. Д. Механічні коливання і хвилі [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій з дисципліни "Фізика" : для студентів техн. спец. / С. Д. Гапоченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 49 с. : іл. – Представлено у вигляді презентації. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56830.
Abstract: Опорний конспект лекцій містить короткі теоретичні відомості з розділу фізики "Посилання на фільми на Youtube та велику кількість ілюстрацій, які сприяють глибшому розумінню і засвоєнню теоретичних положень, наведених у конспекті. Конспект відповідає програмі курсу фізики, яка затверджена Міністерством освіти і науки України і може використовуватись в дистанційній формі навчання та для самостійної роботи. Для студентів технічних спеціальностей.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3397-180X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56830
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Hapochenko_Mekhanichni_kolyvannia.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.