Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56834
Title: Методичні вказівки до виконання дипломного проекту
Authors: Хитрова, Ірина Володимирівна
Новожилова, Тетяна Борисівна
Шапорев, Валерій Павлович
Нечипоренко, Дмитро Ігорович
Keywords: методичні вказівки; дипломний проект; пояснювальна записка; реферат; зміст; вступ; огляд літератури
Issue Date: 2015
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки до виконання дипломного проекту : для студентів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / уклад.: І. В. Хитрова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т. – Харків : Панов А. М., 2015. – 53 с.
Abstract: Мета дипломного проекту – формування екологічного мислення, системного підходу до дослідження впливу виробництва на екосистему і знаходження рішень щодо підвищення сталості екосистем, підготовка фахівця, здатного вирішувати проблеми контролю за станом природних екосистем, їх охорони в умовах інтенсивного антропогенного впливу, проблеми екологічного управління природним середовищем та запровадження у виробництво екологічних принципів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56834
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2015_Ekolohiia_okhorona.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.