Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56863
Title: Ідентифікація, класифікація та моніторинг інформаційних витрат промислових підприємств
Other Titles: Identification, Classification, and Monitoring of Information Costs of Industrial Enterprises
Authors: Замула, Олена Василівна
Замула, Олексій Олександрович
Keywords: промислові підприємства; інформаційні процеси; ресурси; інформаційні витрати; управління витратами; аутсорсинг; промышленные предприятия; процессы; ресурсы; информационные затраты; управление затратами; industrial enterprises; nformation process; resources; information costs; cost management; outsourcing
Issue Date: 2018
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Замула О. В. Ідентифікація, класифікація та моніторинг інформаційних витрат промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Замула, О. О. Замула // Приазовський економічний вісник : електрон. наук. журн. – Електрон. текст. дані. – 2018. – № 6 (11). – С. 168-173. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/32.pdf, вільний (дата звернення 14.05.2022 р.).
Abstract: У статті запропоновано методичні рекомендації з моніторингу інформаційних витрат. На відміну від наявних рекомендацій, пропонується формування комплексу способів, підібраних відповідно до рівня управлінського обліку (вимірювання, накопичення, розподіл, відображення у звітності) та виду виробничого процесу. Дослідження сприяє виявленню резервів зростання ефективності діяльності промислових підприємств у частині формування та використання ними ресурсів на здійснення інформаційного процесу
В статье предложены методические рекомендации по мониторингу информационных затрат. В отличие от существующих рекомендаций, предлагается формирование комплекса способов, подобранных в соответствии с уровнем управленеского учета (измерения, накопления, распределение, отражение в отчетности) и видом производственного процесса. Исследование способствует выявлению резервов роста эффективности деятельности промышленных предприятий в части формирования и использования ими ресурсов на осуществление информационного процесса.
The article proposes methodological recommendations for the monitoring of information costs. In contrast to the existing recommendations, the formation of a set of methods, selected in accordance with the level of management accounting (measurement, accumulation, distribution, reporting in reporting) and the type of production process is proposed. The research helps to identify the reserves of the growth of the efficiency of industrial enterprises in terms of the formation and use of resources for the implementation of the information process
ORCID: orcid.org/0000-0002-3601-2180
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56863
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PEV_2018_6_Zamula_Identyfikatsiia.pdf442,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.