Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56864
Title: Заходи з управління інформаційними витратами переробних підприємств
Authors: Замула, Олена Василівна
Замула, Олексій Олександрович
Keywords: інформаційна економіка; управління підприємствами; прийняття рішень; інформаційні витрати; інформаційні продукти і послуги; формування портфелю інвестицій; переробні підприємства
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Замула О. В. Заходи з управління інформаційними витратами переробних підприємств / О. В. Замула, О. О. Замула // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали 10-ї Між-нар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2017 р. / наук. ред.: В. А. Міщенко, О. М. Гаврись ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 80-81.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3601-2180
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56864
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamula_Zakhody_z_upr_2017.pdf252,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.