Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56869
Title: Шляхи вдосконалення обладнання вузла каталітичного окиснення аміаку у виробництві нітратної кислоти
Authors: Контаровський, Р. В.
Зінченко, Марія Георгіївна
Keywords: нітратна кислота; оксиди азоту; каталітичне окиснення аміаку; каталізаторів окиснення; неплатинові каталізатори; оксидні каталізатори
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Контаровський Р. В. Шляхи вдосконалення обладнання вузла каталітичного окиснення аміаку у виробництві нітратної кислоти / Р. В. Контаровський, М. Г. Зінченко // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 59.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7984-2881
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56869
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontarovskyi_Shliakhy_vdoskonalennia_2018.pdf506,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.