Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56902
Title: Основи наукових досліджень
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Черкашин, Андрій Іванович
Грень, Лариса Миколаївна
Резнік, Світлана Миколаївна
Keywords: навчально-методичний посібник; структура; логіка; емпіричне дослідження; теоретичне дослідження; академічна доброчесність
Issue Date: 2022
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2022. – 150 с.
Abstract: Розглянуто поняття, структуру і логіку наукового дослідження. Запропоновано методи емпіричного й теоретичного дослідження. Розкрито зміст академічної доброчесності, її дотримання педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками, а також відповідальність за її порушення. Запропоновано методичні вказівки до самостійної роботи і перелік контрольних питань. Призначено для бакалаврів, магістрів та аспірантів всіх форм навчання спеціальностей 053 "Психологія", 011 "Освітні, педагогічні науки", 232 "Соціальне забезпечення".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56902
ISBN: 978-617-8059-48-4
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2022_Romanovskyi_Osnovy_naukovykh.pdf923,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.