Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56905
Title: Аудит
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Keywords: навчальний посібник; аудиторська діяльність; нормативи; професійна етика; аудиторські послуги; аудиторська перевірка
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Аудит : навч. посібник / Н. Ю. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 203 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчального плану студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання і спрямований на закріплення знань студентів, отриманих ними в процесі вивчення дисципліни "Аудит", передбачених навчальним планом.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56905
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"
Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2022_Mardus_Audyt.pdf2,69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.