Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56906
Title: Облік, аудит і оподаткування: бакалаврський курс. Частина 1
Authors: Кузнецова, Світлана Олександрівна
Колєсніченко, Анастасія Сергіївна
Фальченко, Олена Олександрівна
Побережна, Наталія Миколаївна
Мелень, Олена Валентинівна
Брік, Світлана Володимирівна
Давидюк, Тетяна Вікторівна
Жадан, Тетяна Андріївна
Мардус, Наталія Юріївна
Єршова, Наталя Юріївна
Keywords: навчальний посібник; бухгалтерський баланс; подвійний запис; документація; інвентаризація; фінансові інвестиції
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Облік, аудит і оподаткування: бакалаврський курс. Частина 1 : навч. посібник / заг. ред. М. Ю. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 523 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчального плану студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання і спрямований на закріплення знань студентів, отриманих ними в процесі вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56906
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"
Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2022_Mardus_Oblik_audyt.pdf5,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.