Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56937
Title: Теплообмінні та гідродинамічні характеристики уніфікованих набивок пакету холодного шару регенеративного обертового повітропідігрівника
Other Titles: Heat exchange and hydrodynamic characteristics of unified package of cold layer of rah
Authors: Римар, Тетяна Іванівна
Keywords: регенеративний обертовий повітропідігрівник (РПП); теплообмін; гідравлічний опір
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Римар Т. І. Теплообмінні та гідродинамічні характеристики уніфікованих набивок пакету холодного шару регенеративного обертового повітропідігрівника / Т. І. Римар // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Power and Heat Engineering Processes and Equipment : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 3 (7). – С. 51-54.
Abstract: У статті наведено дослідження процесів теплообміну і гідравлічного опору уніфікованих набивок холодного шару регенеративного повітропідігрівника РПП-88 котла ТГМП-314. Побудовано графічні залежності зміни числа Нуссельта та коефіцієнта гідравлічного опору для уніфікованих набивок з однопрофільних листів та із спрощеного профілю з корозійностійкою емаллю від числа Рейнольдса за різних значень довжини заміщених ділянок
ORCID: orcid.org/0000-0002-7662-2063
DOI: doi.org/10.20998/2078-774X.2021.03.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56937
Appears in Collections:Вісник № 03. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_3_ETTPU_Rymar_Teploobminni.pdf404,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.