Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56951
Title: Економічні тенденції розвитку промислової власності в протидії загрозам національній безпеці
Authors: Глізнуца, Марина Юріївна
Долина, Ірина Володимирівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: розвиток; економіка; ефективність; економічна безпека; протидія; інтелектуальна власність
Issue Date: 2022
Citation: Глізнуца М. Ю. Економічні тенденції розвитку промислової власності в протидії загрозам національній безпеці [Електронний ресурс] / М. Ю. Глізнуца, І. В. Долина, П. Г. Перерва // Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки : зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інтернет-міст Київ – Дніпро". "Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності", 24 березня 2022 р. / ред. кол.: О. Ф. Дорошенко [та ін.] ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2022. – С. 57-61. – URL: https://drive.google.com/file/d/1Fowt5xkQpTxhvkeAkVQYdGE9y852kCH_/view, вільний (дата звернення 23.05.2022 р.).
Abstract: Доведено, що нині існує стійка тенденція щодо відродження практичної значущості промислової власності, що передбачає використання інтелектуальної, і перш за все, промислової власності не тільки для задоволення споживчого попиту, але й для вирішення поточних виробничих завдань та перспективних проблем на користь вирішення глобальних питань людського розвитку на основі революційних технологій та принципово нових інновацій у різних галузях діяльності (демографія, зміна клімату, підвищення життєвого рівня та здоров'я населення та та ін.).
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56951
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hliznutsa_Ekonomichni_tendentsii_2022.pdf76,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.