Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56958
Title: Особливості митного захисту виключних прав
Authors: Косенко, Олександра Петрівна
Колотюк, Олена Іванівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: інтелектуальна власність; виключні права; митний захист; підприємства
Issue Date: 2022
Citation: Косенко О. П. Особливості митного захисту виключних прав [Електронний ресурс] / О. П. Косенко, О. І. Колотюк, П. Г. Перерва // Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки : зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інтернет-міст Київ – Дніпро". "Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності", 24 березня 2022 р. / ред. кол.: О. Ф. Дорошенко [та ін.] ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2022. – С. 112-116. – URL: https://drive.google.com/file/d/1Fowt5xkQpTxhvkeAkVQYdGE9y852kCH_/view, вільний (дата звернення 24.05.2022 р.).
Abstract: Доведено, що нині існує стійка тенденція щодо відродження практичної значущості промислової власності, що передбачає використання інтелектуальної, і перш за все, промислової власності не тільки для задоволення споживчого попиту, але й для вирішення поточних виробничих завдань та перспективних проблем на користь вирішення глобальних питань людського розвитку на основі революційних технологій та принципово нових інновацій у різних галузях діяльності (демографія, зміна клімату, підвищення життєвого рівня та здоров'я населення та та ін.).
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56958
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosenko_Osoblyvosti_mytnoho_2022.pdf76,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.