Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56962
Title: Економіко-правові проблеми забезпечення національної безпеки засобами інтелектуальної власності
Authors: Нагі, Сабольч
Гаврись, Ольга Олександрівна
Ткачов, Максим Михайлович
Keywords: економіка; інтелектуальна власність; виключні права; національна безпека; правопорушення; захист
Issue Date: 2022
Citation: Нагі С. Економіко-правові проблеми забезпечення національної безпеки засобами інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / С. Нагі, О. О. Гаврись, М. М. Ткачов // Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки : зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інтернет-міст Київ – Дніпро". "Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності", 24 березня 2022 р. / ред. кол.: О. Ф. Дорошенко [та ін.] ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2022. – С. 125-131. – URL: https://drive.google.com/file/d/1Fowt5xkQpTxhvkeAkVQYdGE9y852kCH_/view, вільний (дата звернення 24.05.2022 р.).
Abstract: Доведено, що зовнішня передача прав інтелектуальної власності повинна відповідати загальній концепції національної безпеки, щоб забезпечити реалізацію динамічного балансу між розвитком і безпекою. Координація розвитку та безпеки, підвищення усвідомлення небезпеки та підготовка до небезпеки в мирний час є основним принципом управління країною.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56962
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nagy_Ekonomiko-pravovi_problemy_2022.pdf81,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.