Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56994
Title: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни "Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності"
Authors: Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; розрахункове завдання; зовнішньоекономічна діяльність; основні терміни; інструменти регулювання; міжнародна торгівля
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни "Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності" [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізації "Податкова справа" / уклад. Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 19 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56994.
Abstract: Навчальну дисципліну «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» відноситься до групи вибіркових дисциплін циклу професійно підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Навчальна дисципліна є невід'ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних фахівцям у сфері фінансів. Навчальна дисципліна орієнтує студентів на практичну діяльність у бюджетно-податковій сфері державного управління, що сприятиме формуванню нової генерації фахівців, здатних вирішувати складні макро- та мікроекономічні проблеми в трансформаційній економіці України.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56994
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Opodatkuvannia_zovnishnoekonomichnoi.pdf189,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.