Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57002
Title: Оцінювання рівня економічної безпеки країни з урахуванням інтелектуально-інноваційних ризиків
Authors: Сахацька, Єлизавета Ігорівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: ризики; інтелектуальна власність; виключні права; національна безпека; правопорушення; захист
Issue Date: 2022
Citation: Сахацька Є. І. Оцінювання рівня економічної безпеки країни з урахуванням інтелектуально-інноваційних ризиків [Електронний ресурс] / Є. І. Сахацька, П. Г. Перерва // Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки : зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інтернет-міст Київ – Дніпро". "Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності", 24 березня 2022 р. / ред. кол.: О. Ф. Дорошенко [та ін.] ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2022. – С. 156-161. – URL: https://drive.google.com/file/d/1Fowt5xkQpTxhvkeAkVQYdGE9y852kCH_/view, вільний (дата звернення 28.05.2022 р.).
Abstract: Доведено, що економічна безпека любої країни представляє собою інтегровану систему забезпечення ефективного захисту промислового підприємства та його майна, стабільної роботи бізнес-процесів, усунення або мінімізації можливих втрат. Економічна безпека підприємства – це стан, у якому найефективніше використовуються корпоративні ресурси та забезпечується його стійке функціонування.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57002
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakhatska_Otsiniuvannia_rivnia_2022.pdf160,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.