Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57022
Название: Теоретико-методичні основи інтеграції банківських установ України на міжнародні фінансові ринки
Другие названия: Theoretical and methodological bases of integration of Ukrainian banking institutions into international financial markets
Авторы: Андренко, Олена Анатоліївна
Мордовцев, Сергій Михайлович
Ключевые слова: банківська система; глобалізація; інтеграція; регулятор; фінансові ринки; banking system; banks; globalization; integration; regulator; financial markets
Дата публикации: 2020
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Андренко О. А. Теоретико-методичні основи інтеграції банківських установ України на міжнародні фінансові ринки / О. А. Андренко, С. М. Мордовцев // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4. – С. 14-19.
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано теоретико-методичну засади інтеграції банківських установ України на міжнародні фінансові ринки та перспективи його розвитку. Виявлено, що у сучасних умовах розвитку процесів глобалізації та інтернаціоналізації для українських банків набуває все більшої важливості успішна робота з фінансовими ресурсами на світових ринках. Визначено, що інтеграція банківської системи України здійснюється за трьома напрямами, а саме: регіональний, універсалізаційний, міжнародний. Доведено, що в український банківський системі повинно набувати актуальності надання інноваційних банківських послуг – це пов’язано з необхідністю підвищення ефективного рівня банківського обслуговування та унеможливлювання зниження рівня доходності традиційних послуг банків України. Наведено пропозиції та заходи щодо подальшої інтеграції банківської системи України у світовий простір. Зроблено висновок, що наведені заходи на макроекономічному рівні з боку НБУ та на мікроекономічному рівні з боку комерційних банків України будуть сприяти зростанню притоку капіталу, в тому числі, й іноземного.
The article analyzes the theoretical and methodological basis for the integration of Ukrainian banking institutions into international financial markets and the prospects for its development. It is revealed that in modern conditions of development of globalization and internationalization processes, successful work with financial resources in the world markets is becoming increasingly important for Ukrainian banks. It is determined that the integration of the banking system of Ukraine is carried out in three directions, namely: regional, universal, international. It is proved that the Ukrainian banking system should become relevant to provide innovative banking services – this is due to the need to improve the effective level of banking services and to prevent a decrease in the level of profitability of traditional banking services in Ukraine. The article presents proposals and measures for further integration of the banking system of Ukraine into the world space. It is concluded that these measures at the macro-economic level by the NBU and at the micro-economic level by commercial banks of Ukraine will contribute to the growth of capital inflows, including foreign ones.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1414-5916
orcid.org/0000-0003-3640-515X
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.4.14
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57022
Располагается в коллекциях:Вісник № 04. Економічні науки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2020_4_EN_Andrenko_Teoretyko-metodychni.pdf367 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.