Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57042
Title: Впровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність
Authors: Євтифієва, Ірина Ігорівна
Юшко, Олексій Володимирович
Євтифієв, Андрій Сергійович
Донець, Юрій Георгійович
Keywords: методичні вказівки; практична робота; навчальні заняття; індивідуальні завдання; критерії оцінки
Issue Date: 2022
Citation: Впровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання практ. робіт з дисципліни "Сучасні інноваційні технології у сфері фізичної культури" : для студентів НТУ "ХПІ" денної форми навчання спец. 017 "Фізична культура і спорт" / упоряд.: І. І. Євтифієва [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 14 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57042.
Abstract: Методичні вказівки підготовлено для студентів денної форми навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» НТУ «ХПІ». Студентам представлено розподіл навчального часу та види навчальних занять з дисципліни «Сучасні інноваційні технології у сфері фізичної культури». Надано перелік тем, види практичних занять з дисципліни та запропоновано тематику самостійних завдань при підготовці до практичних занять. Запропоновано студентам індивідуальні навчально-дослідні завдання за обраним видом спорту у вигляді проекту-презентації. Встановлено критерії оцінки виконання усіх видів індивідуальної практичної роботи. Надано зразок структури практичної роботи.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57042
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_Vprovadzhennia_innovatsiinykh_2022.pdf647,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.