Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57047
Название: Розробка заходів щодо ефективної роботи підприємства
Другие названия: Development of measures for efficient work of the enterprise
Авторы: Ступак, Андрій Ігорович
Кізілов, Андрій Станіславович
Лоюк, Антоніна Миколаївна
Ключевые слова: інноваційна діяльність; ефективність; виробництво; підприємство; виробнича діяльність; прибуток; project; efficiency; innovations; production; environment; liquidity
Дата публикации: 2020
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Ступак А. І. Розробка заходів щодо ефективної роботи підприємства / А. І. Ступак, А. С. Кізілов, А. М. Лоюк // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4. – С. 80-85.
Краткий осмотр (реферат): В статті розглянуто існуючі підходи до визначення категорій “ефективність діяльності”; було проаналізовано переваги і недоліки цих підходів та наведено найбільш повні і оптимальні, на думку автора, тлумачення категорій, що розглядаються. Також пропонується спосіб організації взаємодії інвестиційної та інноваційної діяльності у підприємництві. Автором створено універсальний та ефективний механізм реалізації виробничого процесу на підприємстві, який слід використовувати при розробці стратегічної політики будь-якого підприємства. В процесі дослідження було проаналізовано сучасний стан виробничої діяльності в Україні. В результаті проведеного дослідження було виявлено явні недоліки щодо можливостей підвищення ефективності діяльності на вітчизняних підприємствах.
The article considers the existing approaches to defining the categories of "efficiency"; the advantages and disadvantages of these approaches were analyzed and the most complete and optimal, according to the author, interpretation of the categories under consideration was given. It also offers a way to organize the interaction of investment and innovation activities in business. The author has created a universal and effective mechanism for implementing the production process at the enterprise, which should be used in the development of strategic policy of any enterprise. In the course of the research the current state of production activity in Ukraine was analyzed. The study revealed obvious shortcomings in terms of opportunities to improve the efficiency of domestic activities.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.4.80
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57047
Располагается в коллекциях:Вісник № 04. Економічні науки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2020_4_EN_Stupak_Rozrobka.pdf293,62 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.