Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57057
Название: On the issue of staff adaptation
Другие названия: До питання про адаптацію персоналу
Авторы: Pohorielova, Tetiana
Ключевые слова: adaptation; personnel; purposes and tasks of adaptation; forms and kinds of adaptation; directions of adaptation; stages of adaptation; адаптація; персонал; цілі і завдання адаптації; форми і види адаптації; напрямки адаптації; етапи адаптації
Дата публикации: 2020
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Pohorielova T. On the issue of staff adaptation / T. Pohorielova // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4. – С. 20-24.
Краткий осмотр (реферат): The purpose of this article is to study the process of staff adaptation in an organization. To achieve this goal, various interpretations of the term “personnel adaptation” in the scientific literature are considered. The goal is to study the adaptation of employee behavior to a new organizational environment. Particular attention is paid to the consideration of a group of factors that influence human actions in an organization. The article considers adaptation as a way of primary involvement of personnel in the labor process and a tool for retaining employees. In addition, adaptation is an element of a more complete immersion of employees in the post so that the goals are quickly realized. The classification of forms and types of adaptation is given. The sequence of actions that must be performed to organize the adaptation process is described. Responsible persons and the orientation program of job placement are determined. The importance of adaptation of personnel as an element of the enterprise management system is emphasized. It is concluded that the adaptation is designed to meet the needs of the organization in the quantitative and qualitative composition of the staff. This article is important for understanding the factors that can increase the motivation of new employees.
Метою даної статті є вивчення процесу адаптації персоналу в організації. Для досягнення поставленої мети розглядаються різні трактування терміна "адаптація персоналу" в науковій літературі. Метою є вивчення пристосування поведінки працівника до нового організаційного оточення. Особливу увагу приділено розгляду групи факторів, що впливають на дії людини в організації. У статті розглядається адаптація як спосіб первинного залучення персоналу в трудовий процес і інструмент утримання співробітників. Крім того, адаптація є елементом більш повного занурення співробітників на посаду, щоб цілі були швидше реалізовані. Наведено класифікацію форм і видів адаптації. Описується послідовність дій, які необхідно виконати для організації процесу адаптації. Визначаються відповідальні особи і орієнтаційна програма введення в посаду. Підкреслюється важливість адаптації персоналу як елементу системи управління підприємством. Зроблено висновок, що адаптація покликана задовольняти потреби організації в кількісному і якісному складі персоналу. Ця стаття має велике значення для розуміння факторів, які можуть підвищити мотивацію нових працівників.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8246-7135
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.4.20
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57057
Располагается в коллекциях:Вісник № 04. Економічні науки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2020_4_EN_Pohorielova_On_the_issue.pdf192,86 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.