Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/571
Title: Теоретико-методологічна роль концептів у науці та освіті (до проблеми розуміння техносфери)
Authors: Дольська, Ольга Олексіївна
Keywords: концепт; поняття; техносфера; рівні раціональності
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПI"
Citation: Дольська О. О. Теоретико-методологічна роль концептів у науці та освіті (до проблеми розуміння техносфери) / О. О. Дольська // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2012. – № 4. – С. 77-83.
Abstract: Сучасний філософський дискурс пропонує у визначенні значень елементів реаль­ності спиратися на поняття і концепти. Їх використання стає виправданим у кон­тексті становлення нової, антропологічної за своїм характером цивілізації, а також у напрямі трансдисциплінарного розвитку сучасної освіти.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/571
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Філософія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2012_4_Dolska_Teoretyko-metodologichna rol.pdf140,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.