Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57135
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Дотримання екологічних показників для забезпечення безпеки праці при виконанні робіт на підприємстві" з навчальної дисципліни "Основи екології"
Authors: Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна
Семенов, Євгеній Олександрович
Євтушенко, Наталія Сергіївна
Keywords: методичні вказівки; контрольна робота; розрахункова робота; шкідливі речовинми; природні ресурси; споживання
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Дотримання екологічних показників для забезпечення безпеки праці при виконанні робіт на підприємстві" з навчальної дисципліни "Основи екології" [Електронний ресурс] : для студентів заочної форми навчання усіх спец. / уклад.: Н. Є. Твердохлєбова, Є. О. Семенов, Н. С. Євтушенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 18 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57135.
Abstract: Дані методичні вказівки встановлюють обсяг та основний зміст виконання програми навчальної дисципліни «Основи екології» студентами заочної форми навчання. Мета полягає у забезпеченні відповідними сучасним вимогам знаннями студентів, що дадуть їм змогу вирішувати на підприємстві питання ефективного управління охороною навколишнього природного середовища й захисту довкілля від негативних навантажень та розробки екологічно безпечних технологій, а також сприяти підвищенню у майбутніх інженерів екологічної свідомості та рівня екологічних знань.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3139-4308
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57135
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Dotrymannia_ekolohichnykh.pdf988,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.