Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57136
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій"
Authors: Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна
Keywords: методичні вказівки; контрольна робота; поняття; цілі; значення
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 263 – Цивільний захист освітньої програми "Охорона праці" заочної форми навчання / уклад. Н. Є. Твердохлєбова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 18 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57136.
Abstract: У сучасному світі обізнана людина повинна володіти знаннями не тільки своєї професії, особливо коли це стосується життя. Значення першої медичної допомоги важко переоцінити. Своєчасне надання та правильне проведення медичної допомоги не тільки рятує життя постраждалому, але й забезпечує подальше успішне лікування хвороби або ушкодження, попереджає розвиток тяжких ускладнень, зменшує втрату працездатності.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3139-4308
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57136
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Medytsyna_nadzvychainykh_sytuatsii.pdf562,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.