Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57152
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Релейний захист"
Authors: Баженов, Володимир Миколайович
Keywords: методичні вказівки; вибір захистів; трансформатори; струмовий захист; електроустановки; електроенергетичні системи
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Релейний захист" : для студентів ден. та заоч. форм навчання спец. 7.05070106 − "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії" / уклад. В. М. Баженов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 49 с.
Abstract: Метою розрахунків захистів електроустановок електроенергетичних систем є вибір принципів, пристроїв і визначення параметрів уставок, що забезпечують спрацьовування при внутрішніх ушкодженнях і з витримкою часу для захистів з відносною селективністю − при зовнішніх ушкодженнях (додатково), а також неспрацьовування за відсутності ушкоджень і для захистів з використанням принципу абсолютної селективності − при зовнішньому ушкодженні. Релейний захист призначається для відключення усіх видів ушкоджень об’єкта захисту з мінімальним доцільним часом. Основний релейний захист, виконуючи вимоги селективності, швидкодії, чутливості й необхідного рівня надійності (показники безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності), забезпечує безаварійність самого об’єкта захисту, тобто запобігає переходу ділянки об’єкта захисту в закритичні режими, локалізує аварію в межах однієї ділянки без псування основного обладнання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57152
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація та кібербезпека енергосистем"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2013_Releinyi_zakhyst.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.