Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57157
Название: Інформаційне підтримування процесу проведення переговорів на етапі ініціації проєктів коопераційного виробництва в літакобудуванні
Другие названия: Information support of the negotiation process at the stage of initiation of the cooperative production project in aircraft
Авторы: Шостак, Ігор Володимирович
Кривова, Світлана Георгіївна
Зубаньов, Олександр Євгенійович
Ключевые слова: програмні агенти; агентний підхід; ситуаційне управління; когнітивна карта; software agents; agent approach; situational management; cognitive map
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Шостак І. В. Інформаційне підтримування процесу проведення переговорів на етапі ініціації проєктів коопераційного виробництва в літакобудуванні / І. В. Шостак, С. Г. Кривова, О. Є. Зубаньов // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 3. – С. 46-58.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто особливості проведення першої стадії (ініціації) переговорів по організації коопераційного виробництва повітряних суден. Показано, що цій стадії притаманний неприпустимо високий рівень ризиків, обумовлений, з одного боку, ймовірністю значних додаткових фінансових витрат в ході реалізації проєкту, а з іншого - втрати потенційних кооперантів, в разі недосягнення консенсусу між учасниками переговорів. Проведено критичний огляд існуючих комп'ютеризованих систем підтримування переговорів. Зроблено висновок про існування проблеми, що полягає у недостатній ефективності переговорного процесу на етапі ініціації проєктів коопераційного виробництва повітряних суден внаслідок, в тому числі, й відсутності спеціалізованих комп'ютерних засобів інформаційного підтримування, які при формуванні відповідних рішень, надавали б змогу врахувати специ- фіку як самого етапу ініціації проєктів, так і предметної області «Коопераційне виробництво в літакобудуванні». Виходячи із особливостей зазначеної проблеми, сформульовано мету статті, а саме розроблення ефективних засобів інформаційного підтримування переговорів про коопераційне виробництво на початковому етапі (ініціації), що забезпечать економію фінансів по-перше, за рахунок скорочення термінів переговорів, а по-друге - зниження ймовірності прийняття нераціональних рішень, що призводять до додаткових витрат під час реалізації проєкту. Виходячи зі специфіки предметної області, зроблено висновок про необхідність розробки проблемно-орієнтованих методичних засобів, а на їх основі - спеціалізованої програмної системи підтримки прийняття рішень (СППР) переговірників при ініціації проєктів коопераційного виробництва в літакобудуванні. Як формальну основу для побудови таких систем запропоновано використати агентний підхід з елементами теорії ситуаційного управління. Результати дослідження проілюстровані з використанням умовних сценаріїв.
The peculiarities of the first stage (initiation) of negotiations on the organization of cooperative production of aircraft are considered. It is shown that this stage is characterized by an unacceptably high level of risk, due, on the one hand, the likelihood of significant additional financial costs during the project, and on the other - the loss of potential subcontractors, if no consensus is reached between negotiators. A critical review of existing computerized negotiation support systems was conducted. It is concluded that there is a problem that is insufficient efficiency of the negotiation process at the stage of initiating projects of cooperative production of aircraft due to, including, the lack of specialized computer information support, which in making appropriate decisions would allow to take into account the specifics stage of project initiation, and the subject domain "Cooperative production in aircraft". Based on the specifics of this problem, the purpose of the article is formulated, namely the development of effective means of information support for negotiations on cooperative production at the initial stage (initiation), which will save money, firstly, by reducing the negotiation time, and secondly - reducing irrational decisions that lead to additional costs during project implementation. Based on the specifics of the subject domain, the conclusion is made about the need to develop problem-oriented methodological tools, and on their basis - a specialized software system for decision support (DSS) negotiators in initiating projects of cooperative production in aircraft. As a formal basis for the construction of such systems, it is proposed to use an agent approach with elements of situational management theory. The results of the study are illustrated using conditional scenarios.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6428-2831
orcid.org/0000-0001-8649-1450
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.3.07
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57157
Располагается в коллекциях:Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
AIS_2021_5_3_Shostak_Informatsiine.pdf1,03 MBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.