Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5716
Title: Економетричні дослідження залежності кількості науково-дослідних робіт від обсягів їх фінансування з різних джерел
Authors: Скворчевський, Олександр Євгенович
Золотар, Н. Ю.
Keywords: державний бюджет; власні кошти підприємств; метод найменших квадратів; критерій Ст’юдента; scientific research projects; state budget; own funds; correlation and regression analysis; method of least squares; t-test
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Скворчевський О. Є. Економетричні дослідження залежності кількості науково-дослідних робіт від обсягів їх фінансування з різних джерел / О. Є. Скворчевський, Н. Ю. Золотар // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 24 (997). – С. 142-149.
Abstract: Метою дослідження є аналітичний опис залежності обсягів науково-дослідних робіт від фінансування наукових та науково-технічних робіт з державного бюджету та власних коштів підприємств. Для досягнення поставленої мети було проведено кореляц ійно-регресійний аналіз. Побудована модель множинної лінійної регресії показала, що вкладення власних коштів підприємств в наукову та науково-технічну діяльність дає приріст обсягу науково-дослідних робіт в 2,61 більше ніж асигнування із державного бюджету
The aim of the study is an analytical description of the dependence of research funding from the scientific and technical work of the state budget and own funds. To achieve this goal was conducted correlation and regression analysis. Constructed model of multiple linear regression showed that the own funds of enterprises in scientific and scientific-technical activity increments the amount of research work in 2.61 times more than the allocations from the state budget
ORCID: orcid.org/0000-0002-4572-7305
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5716
Appears in Collections:Вісник № 24
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_24_Skvorchevskyi_Ekonometrychni.pdf603,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.