Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57179
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Експлуатація пристроїв релейного захисту енергосистем" і виконанню контрольної роботи
Authors: Баженов, Володимир Миколайович
Keywords: методичні вказівки; трансформатори; схеми вторинних ланцюгів; сигналізація; апаратура управління; пристрій відбору сигналів
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Експлуатація пристроїв релейного захисту енергосистем" і виконанню контрольної роботи [Електронний ресурс] : для студентів заоч. форми навчання спеціалізацій: 141-03 "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії" / уклад. В. М. Баженов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57179.
Abstract: Основним завданням побудови релейного захисту є забезпечення ефективного функціонування електрообладнання по можливості при будь-яких видах ушкоджень, запобігання розвитку пошкоджень і значних руйнувань, що захищається. Експлуатація пристроїв релейного захисту енергосистем це коло знань в галузях виробництва (електричні станції), передачі (підстанції, мережи), розподілу (підстанції, лінії) та споживання електроенергії. Інженер з релейного захисту та автоматики повинен організовувати і проводить роботи з експлуатації, налагодження і поточного ремонту пристроїв релейного захисту й електроавтоматики, засобів вимірювань підприємства. Складати виконавчі схеми захисту й автоматики, вчасно вносить необхідні зміни. Проводить перевірку пристроїв релейного захисту і автоматики. Брати участь у ремонті реле та іншої апаратури вторинних кіл і в роботах із реконструкції релейного захисту і електроавтоматики. Перевіряти на об’єктах правильне виконання захисту устаткування елементів енергосистем. Перевіряти справність аварійної та попереджувальної сигналізації, а також сигналізації положення вимикачів, наявність напруги на шинах оперативного струму, всіх джерел постійного і змінного струму і режим роботи під зарядних пристроїв. Контролювати по стаціонарним приладам опір ізоляції ланцюгів оперативного струму. Перевіряти по сигналізації справність ланцюгів управління вимикачами та іншими комутаційними апаратами, наявність оперативного струму у всіх пристроях і ланцюгах релейного захисту, автоматики, сигналізації, управління, справність запобіжників і АВР джерел оперативного струму, правильність положення автоматичних вимикачів, рубильників та інших комутаційних апаратів в схемі АВР і відповідність їх положень первинної схемою. Приймати в експлуатацію нові пристрої захисту, автоматики й вимірювань. Вести облік роботи пристроїв захисту й автоматики, аналізувати їх дію. Проводить розрахунки, необхідні для правильного настроювання пристроїв захисту та ін. Наукові і методичні основи експлуатації пристроїв релейного захисту енергосистем закладені в самій суті великих енергетичних систем, головною особливістю яких є неперервність технологічного процесу виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії. Самостійна робота студентів призначена для посилення знань з теорії та практиці експлуатації захистів елементів електроенергетичних систем в обсязі відповідей на контрольні питання та виконання контрольної роботи з дисципліни "Експлуатація пристроїв релейного захисту енергетичних систем".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57179
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація та кібербезпека енергосистем"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Ekspluatatsiia.pdf818,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.