Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57180
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Основи релейного захисту енергосистем" і виконанню контрольної роботи
Authors: Баженов, Володимир Миколайович
Keywords: методичні вказівки; трансформатори; напруга; максимальний струмовий захист; дистанційні захисти; високочастотні захисти; електрична енергія
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Основи релейного захисту енергосистем" і виконанню контрольної роботи [Електронний ресурс] : для студентів заоч. форми навчання спеціалізацій: 141-03 "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії", 141- 15 "Технології кібербезпеки в електроенергетиці" / уклад. В. М. Баженов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 68 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57180.
Abstract: Релейний захист це коло знань в галузях проектування та експлуатації систем виробництва (електричні станції), передачі (підстанції, мережи), розподілу (підстанції, лінії) та споживання електроенергії. Релейний захист призначено для збереження вихідного, робочого або близького до нього режиму електроенергетичної системи при великих і малих збуреннях в перехідних електромагнітних і електромеханічних процесах. Релейний захист здійснює безперервний контроль параметрів електричної мережі та її режимів, і в випадках їх непередбачених змін видає відповідні команди для електроенергетичного обладнання (наприклад, команда на відключення вимикача з метою від'єднання пошкодженої електроустановки від неушкодженої електромережі, команда на розвантаження теплового обладнання енергоблоку та ін.) , а також відповідні фіксовані повідомлення про ці зміни (наприклад, звукові і світлові сигнали, спеціальні реле для вказівки про спрацьовуванні захисту та ін.). Основні вимоги - це надійність, швидкість спрацьовування, селективність (вибірковість) і чутливість релейного захисту. Згідно з правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) релейний захист повинен забезпечувати можливе найкоротший термін відключення короткого замикання (КЗ) з метою збереження безперебійної роботи неушкодженою частини електроенергетичної системи (забезпечення стійкої роботи електричної системи і електроустановок споживачів, можливість відновлення нормальної роботи шляхом успішної дії пристроїв автоматичного повторного включення (АПВ) і включення резерву (АВР), самозапуска електродвигунів та ін.) і обмеження мережи ти і ступеня пошкодження. Однак швидкість спрацьовування РЗ не повинна знижувати чутливість до пошкоджень і порушувати селективність дії, щоб при пошкодженні будь-якого елемента електроустановки (ЕУ) відключався тільки цей пошкоджений елемент. Самостійна робота студентів призначена для посилення знань з теорії та практиці захистів елементів електроенергетичних систем в обсязі контрольної роботи з дисципліни "Основи релейного захисту енергетичних систем".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57180
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація та кібербезпека енергосистем"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Osnovy_releinoho_zakhystu.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.