Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57193
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Основи проектування релейного захисту енергосистем"
Authors: Баженов, Володимир Миколайович
Keywords: методичні вказівки; електроенергія; генератори; напруга; захист трансформаторів; електроустановки
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Основи проектування релейного захисту енергосистем" і виконанню курсового проекту [Електронний ресурс] : для студентів заоч. форми навчання спеціалізацій: 141-03 "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії" / уклад.: В. М. Баженов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 15 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57193.
Abstract: Дані методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам у самостійній роботі з питань проектування релейного захисту енергосистем. Сьогодні першочерговим завданням фахівців в області безперебійного виробництва електроенергії є дійсне забезпечення надійності функціонування релейного захисту, рівень якого багато в чому залежить від самих технічних засобів, а також від правильного вибору і розрахунку параметрів спрацьовування і неспрацьовування автономних пристроїв захисту електроустановок енергоблоку. Всі функції релейного захисту та автоматики виконуються децентралізованими на рівні одного приєднання, однією монтажною одиниці (генератор, трансформатор, лінія та ін.) або однієї функції для декількох приєднань (наприклад, захист шин). У разі, якщо захист складається з двох або більше взаємних і резервуються систем захисту, кожна з систем захисту повинна бути повністю незалежною від іншої, щоб при коротких замиканнях (в зоні яка захищається) жодна відмова в одній системі захистів не привела до відмови або до неприпустимого збільшення часу відключення іншою системою захисту. При цьому там, де можливо, рекомендується виконання незалежних систем захисту з різними принципами дії. Незалежні захисту повинні бути в максимальному ступені розділені по ланцюгах трансформаторів струму і напруги, джерел живлення і ланцюгах управління на постійному оперативному струмі, по дискретних входів і виходів. У кожній із взаємних і резервуються систем релейного захисту повинна передбачатися максимально можлива автономність виконання різних функцій, що входять в дану систему захисту таким чином, щоб відмова виконання однієї функції не приводив до відмови виконання іншої функції. Основною метою проектування пристроїв захисту електроустановок в енергетиці є визначення параметрів уставок, що забезпечують надійне спрацьовування при внутрішніх пошкодженнях і з витримкою часу для захистів з відносною селективністю - при зовнішніх пошкодженнях (додатково), а також неспрацювання при відсутності пошкоджень і для захистів з абсолютною селективністю - при зовнішніх пошкодженнях.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57193
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація та кібербезпека енергосистем"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Osnovy_proektuvannia.pdf565,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.