Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57198
Title: Особливості комерціалізації результатів інноваційної діяльності електротехнічних підприємств
Authors: Кобєлєва, Анна Валеріївна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: інтелектуальна власність; інноваційна діяльність; комерціалізація; трансфер технологій; економічна ефективність; промислові підприємства
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "Юридична компания "Юрсервіс"
Citation: Кобєлєва А. В. Особливості комерціалізації результатів інноваційної діяльності електротехнічних підприємств / А. В. Кобєлєва, П. Г. Перерва // Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24-25 березня 2022 р. / гол. ред. В. О. Петренко ; Ін-т модернізації змісту освіти МОН України [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2022. – С. 374-378.
Abstract: Доведено, що поява об’єктів інтелектуальної власності і створених на їх основі інновацій та розвиток ринку обладнання для електротехніки та електроенергетики визначається як розвитком самої електроенергетики, так і загальними тенденціями науково-технічного прогресу (приклад, впровадження в практику інноваційної діяльності цифрових технологій).
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57198
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobielieva_Osoblyvosti_komertsializatsii_2022.pdf731,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.