Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57200
Title: Митний захист інтелектуальної власності
Authors: Колотюк, Олена Іванівна
Черепанова, Вікторія Олександрівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: інтелектуальна власність; митний захист; комерціалізація; трансфер технологій; промислові підприємства
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "Юридична компания "Юрсервіс"
Citation: Колотюк О. І. Митний захист інтелектуальної власності / О. І. Колотюк, В. О. Черепанова, П. Г. Перерва // Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24-25 березня 2022 р. / гол. ред. В. О. Петренко ; Ін-т модернізації змісту освіти МОН України [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2022. – С. 391-396.
Abstract: Доведено, що при здійсненні митного регулювання міжнародної торгівлі товарами, що містять інтелектуальну власність, розкрилися проблеми економічного та правового характеру, спричинені недоліками понятійного апарату, що відображає економічні та правові об'єкти та відносини, пов'язані з використанням інтелектуальної власності у комерційному обороті. Це викликає певні труднощі у практичній роботі митних органів при здійсненні регулятивної та правоохоронної функцій.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57200
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolotiuk_Mytnyi_zakhyst_2022.pdf530,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.