Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57203
Title: Цифрові технології та їх місце у системі інтелектуальної власності
Authors: Кучинський, Володимир Анатолійович
Побережний, Роман Олегович
Перерва, Петро Григорович
Keywords: інтелектуальна власність; цифрові технології; розвиток; економічна ефективність; промислові підприємства
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "Юридична компания "Юрсервіс"
Citation: Кучинський В. А. Цифрові технології та їх місце у системі інтелектуальної власності / В. А. Кучинський, Р. О. Побережний, П. Г. Перерва // Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24-25 березня 2022 р. / гол. ред. В. О. Петренко ; Ін-т модернізації змісту освіти МОН України [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2022. – С. 217-223.
Abstract: Доведено, що відповідно до норм міжнародного права до об'єктів цивільних прав відносяться речі, включаючи готівку та документарні цінні папери, інше майно, у тому числі безготівкові кошти, бездокументарні цінні папери, майнові права; результати робіт та надання послуг; результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальна власність); нематеріальні блага.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57203
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuchynskyi_Tsyfrovi_tekhnolohii_2022.pdf522,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.