Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57226
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМихайленко, Владислав Володимировичuk
dc.date.accessioned2022-06-14T10:16:22Z-
dc.date.available2022-06-14T10:16:22Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationМихайленко В. В. Метод багатопараметричних функцій для аналізу перехідних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами / В. В. Михайленко // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2020. – №1 (151). – С. 63-69.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57226-
dc.description.abstractОднією з найбільш складних задач при аналізі розгалужених електричних кіл з комутаторами є задача дослідження перехідних процесів в таких колах при використанні високочастотного перемикання. Запропоновано математичну модель для аналізу перехідних процесів в напівпровідникових перетворювачах установок електроімпульсної обробки різних середовищ. Наведено графіки, що відображають перехідні процеси у електричних колах. Запропоновано спрощений аналіз розрахунку електромагнітних процесів в таких колах за рахунок використання методу багатопараметричних модулюючих функцій та спеціалізованого програмного пакету MATHCAD. Обгрунтовано доцільним використання проміжних напівпровідникових перетворювачів (НПП) частоти для зменшення модуляції напруги ФРІ. Показано, що такий підхід по суті використовує багаторазове перетворення змінної напруги у постійну і навпаки, що вимагає використання методів швидкої оцінки стану напівпровідникових комутаторів (ключів) і аналізу режимів, які виникають у ланках НПП. Наведено аналіз використання методу багатопараметричних функцій з використанням пакету MATHCAD для аналізу перехідних процесів в розрядно-імпульсних системах з високочастотними напівпровідниковими комутаторами та обгрунтовано доцільність його використання. Представлено результати дослідження для визначення параметрів системи перетворення частоти мм генератора, які забезпечують мінімум дисперсії фази коливань вихідного сигналу. Запропоновано метод зменшення нестабільністі режимів у технологічному навантаженні та режимів споживання електроенергії від мережі електроживлення.uk
dc.description.abstractAnalysis of the connecting processes is organized In this article in electric circuit with semiconductor commutators. Mathematical model is created for analysis of the connecting processes in semiconductor converter of the installing the electropulsed processing the different ambiences. The Brought graphs, which show the connecting processes in electric circuit.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectперехідні процесиuk
dc.subjectнапівпровідникові комутаториuk
dc.subjectconnecting processesen
dc.subjectsemiconductor commutatorsen
dc.titleМетод багатопараметричних функцій для аналізу перехідних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторамиuk
dc.title.alternativeMethod much parametric functions for analysis of the connecting processes in electric circuit with semiconductor commutatorsen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2218-1849.2020.01.07-
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2020_1_Mykhailenko_Metod.pdf556,02 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.