Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57233
Title: Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи аспірантів з дисципліни "Екологічні прилади та системи контролю характеристик досліджуваних об'єктів"
Authors: Пироженко, Євгенія Володимирівна
Себко, Вадим Вадимович
Баранова, Антоніна Олегівна
Гетта, Оксана Сергіївна
Keywords: методичні вказівки; контактні електромагнітні перетворювачі; температурні параметри; напруга; струм; магнітне поле
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи аспірантів з дисципліни "Екологічні прилади та системи контролю характеристик досліджуваних об'єктів" : для аспірантів спец. 101 "Екологія" / уклад.: Є. В. Пироженко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 56 с.
Abstract: Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи ставлять за мету визначення електричних та температурних параметрів зразків немагнітних рідин і відносної магнітної проникності , питомого електричного опору ρ, радіусу зразків магнітних рідин, вивчення методики розрахунків очікуваних значень сигналів теплового контактного вихрострумового перетворювача (КВП) зі зразками немагнітних і магнітних рідин, а також засвоєння методик проведення статистичного дослідження, аналізу та інтерпретації отриманих результатів. Дані методичні вказівки містять шість розрахункових завдань кожне з яких має 11 варіантів. Ці варіанти допоможуть аспірантам у практичних заняттях № 1–4, здійснювати статистичну обробку результатів досліджень фізико-хімічних характеристик навколишнього середовища, готової продукції, відходів виробництва та стічних вод. Зокрема користуючись заданими параметрами зразків немагнітних і магнітних рідин та геометричними параметрами контактного електромагнітного перетворювача (КЕП), визначити очікувані сигнали теплового КЕП: електричний опір , сумарну індуктивність, внутрішню індуктивність і зовнішню індуктивність.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6298-8670
orcid.org/0000-0002-3561-6281
orcid.org/0000-0002-1079-7856
orcid.org/0000-0002-1762-6953
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57233
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Ekolohichni_prylady.pdf5,79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.