Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57234
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRaskin, Leven
dc.contributor.authorSviatkin, Iaroslaven
dc.contributor.authorIvanchikhin, Yuriyen
dc.contributor.authorKorsun, Romanen
dc.date.accessioned2022-06-14T14:52:49Zen
dc.date.available2022-06-14T14:52:49Zen
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationSemi-Markov reliability models / L. Raskin, I. Sviatkin, Y. Ivanchikhin, R. Korsun // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2022. – Т. 6, № 1. – С. 70-74.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57234en
dc.description.abstractTraditional technologies for reliability analysis of semi-Markov systems are limited to obtaining a stationary state probability distribution. However, when solving practical control problems in such systems, the study of transient processes is of considerable interest. This implies the subject of research - the analysis of the laws of distribution of the system states probabilities. The goal of the work is to obtain the desired distribution at any time. The complexity of the problem solving is determined by the need to obtain a result for arbitrary distribution laws of the duration of the system's stay in each state before leaving. An easy-to-implement method for the analysis of semi-Markov reliability models has been suggested. The method is based on the possibility of approximating probability-theoretic descriptions of failure and recovery flows in the system using the Erlang distribution laws of the proper order. The developed computational scheme uses the most important property of Erlang flows, which are formed as a result of sieving the simplest Poisson flow. In this case, the semi-Markov model is reduced to the Markov one, which radically simplifies the analysis of real systems.en
dc.description.abstractТрадиційні технології аналізу надійності напівмарківських систем обмежуються одержанням стаціонарного розподілу ймовірностей станів. Проте, під час вирішення практичних завдань управління у таких системах значний інтерес має дослідження перехідних процесів. Звідси випливає предмет дослідження – аналіз законів розподілу ймовірностей станів системи. Метою роботи є отримання розподілу на будь-який момент часу. Складність розв'язання поставленого завдання визначається необхідністю отримання результату для довільних законів розподілу тривалості перебування системи в кожному стані до догляду. Запропоновано простий у реалізації метод аналізу напівмарківських моделей надійності. Метод заснований на можливості апроксимації теоретико-імовірнісних описів потоків відмов та відновлення в системі за допомогою законів розподілу Ерланга належного порядку. Розроблена обчислювальна схема використовує найважливішу властивість потоків Ерланга, що формуються в результаті просіювання найпростішого пуассонівського потоку. При цьому напівмарківська модель редукується до марківської, що радикально полегшує процедуру аналізу реальних систем.uk
dc.language.isoenen
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectsemi-Markov reliability modelsen
dc.subjectapproximation by Erlang distributions of the proper sequenceen
dc.subjectнапівмарківські моделі надійностіuk
dc.subjectапроксимація розподілами Ерланга належного порядкуuk
dc.titleSemi-Markov reliability modelsen
dc.title.alternativeНапівмарківські моделі надійностіuk
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2522-9052.2022.1.12-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-9015-4016en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-6828-6699en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-3999-6541en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-1950-4263en
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2022_6_1_Raskin_Semi-Markov_reability.pdf222,49 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.