Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57240
Title: Дериватографічні дослідження інтенсивної технології зневоднення вугілля різного ступеня вуглефікації
Authors: Гаркушин, Юрій Костянтинович
Білецький, Володимир Стефанович
Сергєєв, Павло Всеволодович
Шендрик, Т. Г.
Keywords: вугілля; вологовидалення; дериватографія; плівкова волога; ПАР
Issue Date: 2005
Publisher: Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
Citation: Дериватографічні дослідження інтенсивної технології зневоднення вугілля різного ступеня вуглефікації / Ю. К. Гаркуша [та ін.] // Збагачення корисних копалин : наук.-техн. зб. – Дніпро : ДВНЗ "НГУ", 2005. – Вип. 23 (64). – С. 133-137.
Abstract: Встановлено, що дериватографічний метод дозволяє оцінити характер та інтенсивність впливу поверхнево-активних речовин (ПАР) на плівкову вологу на вугільній поверхні. Підтверджена доцільність застосування ПАР для інтенсифікації зневоднення вугілля низької стадії вуглефікації. У випадку негативного заряду вугільної поверхні зневоднююча дія ПАР зростає в ряду: катіонактивні – нейоногенні – аніонактивні.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57240
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZKK_2005_23_Harkushyn_Deryvatohrafichni_doslidzhennia.pdf470,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.