Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57242
Title: Оцінка ефективності комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
Authors: Перерва, Петро Григорович
Маслак, Марія Володимирівна
Кобєлєва, Анна Валеріївна
Keywords: інтелектуальна власність; інноваційна діяльність; комерціалізація; трансфер технологій; економічна ефективність; промислові підприємства
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "Юридична компания "Юрсервіс"
Citation: Перерва П. Г. Оцінка ефективності комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності / П. Г. Перерва, М. В. Маслак, А. В. Кобелєва // Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24-25 березня 2022 р. / гол. ред. В. О. Петренко ; Ін-т модернізації змісту освіти МОН України [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2022. – С. 325-330.
Abstract: Доведено, що ключовим показником успішного створення та впровадження системи управління інтелектуальною власністю наукомісткого підприємства є відношення економічного ефекту від використання інтелектуальної власності до витрат на її створення та управління.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57242
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_Otsinka_efektyvnosti_komertsializatsii_2022.pdf639,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.