Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57244
Title: Юридичні детермінанти правової охорони інтелектуальної власності
Authors: Ткачов, Максим Михайлович
Перерва, Петро Григорович
Keywords: інтелектуальна власність; правове забезпечення; трансфер технологій; економічна ефективність; промислові підприємства
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "Юридична компания "Юрсервіс"
Citation: Ткачов М. М. Юридичні детермінанти правової охорони інтелектуальної власності / М. М. Ткачов, П. Г. Перерва // Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24-25 березня 2022 р. / гол. ред. В. О. Петренко ; Ін-т модернізації змісту освіти МОН України [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2022. – С. 415-420.
Abstract: Доведено, що правова охорона інтелектуальної власності дозволяє створити основу для дотримання комерційних інтересів нашої країни, авторів, інвесторів та виробників інтелектуальної продукції від недобросовісної конкуренції у процесі господарського обігу цих результатів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57244
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachov_Iurydychni_determinanty_2022.pdf532,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.