Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57292
Назва: Стратегічні напрями розвитку регіонального інноваційного промислового кластеру
Інші назви: Modern content of strategy of regional innovative industrial cluster
Автори: Міщенко, В. А.
Фадєєв, В. А.
Ключові слова: кластер; стратегія; документ; регіон; функція; підприємство; політика; інновація; держава; механізм; структура; фактор; розвиток; формування; партнерство; cluster; strategy; document; region; function; enterprise; policy; innovation; state; mechanism; structure; factor; development; formation; partnership
Дата публікації: 2021
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Авершин С. В. Стратегічні напрями розвитку регіонального інноваційного промислового кластеру / С. В. Авершин, В. А. Міщенко, В. А. Фадєєв // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2021. – № 3-4 (157-158). – С. 34-42.
Короткий огляд (реферат): Обґрунтована доцільність застосування кластерної стратегії для відродження національного виробництва в цілому й, зокрема, промислового. Розглянуто різні підходи в наукових публікаціях щодо поняття кластеру та представлено авторське актуалізоване визначення інноваційного регіонального промислового кластеру. Визначені особливості інституційного середовища та можливості державного впливу на розвиток міжгалузевої кооперації в умовах застосування кластерної політики. Зазначено, що в умовах кластерізації економіки ці процеси в країні повинні бути частиною стратегії регіонального розвитку. В сучасній світовій економіці кластери стали однією з найбільш ефективних форм інтеграції виробничого, наукового, навчального, фінансового та інтелектуального капіталу, що забезпечує формування та ефективний розвиток конкурентних переваг регіонів. Визначені функції й напрямки діяльності інституту регіональної кластерної політики та перспективи розвитку кластеризації на період до 2027 року.
Reasonable expediency of application of cluster strategy for the revival of national production on the whole and, in particular, industrial. Different approaches are considered in scientific publications in relation to a concept to the cluster and authorial updated determination is presented innovative regional industrial to the cluster. Certain features of institutional environment and possibility of state influence are on development of interbranch co-operation in the conditions of application of cluster politics. It is marked that in the conditions of clustering economy these processes in a country must be part of strategy of regional evelopment. In a modern world economy clusters became one of the most effective forms of integration of productive, scientific, educational, financial and intellectual capita, what provides forming and effective development of competitive edges of regions. Certain functions and directions of activity of institute of regional cluster politics and prospect of development clusters of on a period 2027 to.
DOI: doi.org/10.20998/2313-8890.2021.03.03
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57292
Розташовується у зібраннях:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
EEE_2021_3-4_Avershyn_Stratehichni.pdf507,67 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.