Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57328
Title: Securities market under conditions of COVID-19
Other Titles: Ринок цінних паперів в умовах COVID-19
Authors: Коchetova, Т. І.
Sovgir, А. І.
Keywords: coronavirus; global stock market; global economy; world dependence; pandemic; world prices; financial crisis; коронавірус; світовий фондовий ринок; глобальна економіка; світова залежність; пандемія; світові ціни; фінансова криза
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Коchetova Т. І. Securities market under conditions of COVID-19 / Т. І. Коchetova, А. І. Sovgir // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2021. – № 3-4 (157-158). – С. 49-54.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the state of the international securities market during a pandemic. The fundamentals of the functioning of the securities market, technologies for conducting various transactions with securities during the quarantine period associated with the COVID-19 epidemic are considered. The results of the impact of the COVID-19 pandemic on the global economy at the end of 2020 were reviewed. The study uses an analytical approach based on the analysis of global statistics on COVID-19. The main negative trends of the modern world economy caused by the increase in economic costs under the influence of the spread of the COVID-19 pandemic are summarized. The study used demographic indicators of the countries of the world, data on the dynamics of oil prices, stock indices, and statistical data on world trade. Based on the analysis of economic policy measures taken in the leading countries of the world to smooth out the negative consequences of the spread of the global COVID-19 pandemic, proposals were formulated for the economic policy of conducting operations in the securities market in the context of the COVID-19 pandemic.
Стаття присвячена аналізу стану міжнародного ринку цінних паперів в період пандемії. Розглянуто основи функціонування ринку цінних паперів, технології проведення різних операцій з цінними паперами в період карантину, пов'язаного з епідемією COVID-19. Розглянуто результати впливу пандемії COVID-19 на світову економіку в кінці 2020 року. У дослідженні використано аналітичний підхід, заснований на аналізі світової статистики по COVID-19. Узагальнено основні негативні тенденції сучасної світової економіки, викликані зростанням економічних витрат під впливом поширення пандемії COVID-19. В рамках дослідження використовувалися демографічні показники країн світу, дані про динаміку цін на нафту, фондові індекси, статистичні дані по світовому товарообігу. На основі аналізу заходів економічної політики, прийнятих у провідних країнах світу для згладжування негативних наслідків поширення глобальної пандемії COVID-19, сформульовані пропозиції щодо економічної політики проведення операцій на ринку цінних паперів в контексті пандемії COVID-19.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5273-5066
DOI: doi.org/10.20998/2313-8890.2021.03.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57328
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2021_3-4_Коchetova_Securities.pdf412,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.