Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57345
Title: Особливості вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності з використанням комбінованого відходу
Authors: Свіщова, Наталія Сергіївна
Keywords: оцінка ринку; ідентифікація ОІВ; високоякісні патенти; товарні ринки
Issue Date: 2022
Citation: Свіщова Н. С. Особливості вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності з використанням комбінованого відходу [Електронний ресурс] / Н. С. Свіщова // Міжнародні економічні відносини. Сталий розвиток України в умовах глобалізації та Європейської економічної інтеграції: проблеми, перспективи, ефективність. ФЕНІКС-2022 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 31 травня 2022 р. = International economic relations: sustainable development of Ukraine in the context of globalization and European economic integration: problems, prospects, efficiency. PHOENIX-2022 : materials of the Intern. sci.-practic. conf., May 31, 2022 / ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 132-135. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57285.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57345
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svishchova_Osoblyvosti_vartisnoho_2022.pdf870,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.