Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57409
Title: Застосування даних аерофотозйомки з безпілотних літальних апаратів для побудови 3D - моделей місцевості
Authors: Андрєєв, Сергій Михайлович
Жилін, Володимира Анатолійовича
Keywords: БПЛА; 3D-модель місцевості; цифрові моделі рельєфу; ортофотоплан; хмара точок тріангуляції
Issue Date: 2019
Publisher: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Citation: Андрєєв С. М. Застосування даних аерофотозйомки з безпілотних літальних апаратів для побудови 3D - моделей місцевості / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін // Системи управління, навігації та зв’язку зв’язку : зб. наук. пр. / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: С. В. Козелков (голов. ред.) [та ін.]. – Полтава : [б. в.], 2019. – Вип. 1 (53). – С. 3-16.
Abstract: Предметом дослідження є методика побудови 3D-моделей місцевості на базі даних, отриманих за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Об'єктом дослідження є процес створювання 3D-моделей місцевості, цифрових моделей рельєфу, ортофотопланів, звітів з параметрами реконструкції місцевості та параметрами зйомочної камери із використанням сучасного спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) — сучасних цифрових фотограмметричних систем (ЦФС). Метою роботи є підвищення інформативності та актуалізації геоданих за допомогою методики створення фотограмметричних ЗD-моделей місцевості на основі інформації, отриманої по знімках з БПЛА, а також відеоматеріалів обльотів місцевості. Задля досягнення поставленої мети вирішено такі часткові задачі: виконання аналізу сучасних засобів отримання та обробки аерофотоінформації з точки зору можливості їх застосування для 3D-моделювання ситуації на місцевості; визначення основних фотограмметричних параметрів для побудови вимірювальних ЗD-моделей місцевості; розробка технологічних схем побудови фотограмметричних ЗD-моделей місцевості на основі комплексного використання просторових даних; розробка методики побудови 3Dмоделі місцевості на базі отриманих даних за допомогою БПЛА. Висновки: виконано аналіз та вибір ПЗ, що задовольняє вимогам щодо застосування для 3D-моделювання ситуації на місцевості за даними з БПЛА; визначено основні фотограмметричні параметри для побудови вимірювальних ЗD-моделей місцевості за даними з БПЛА (сценарій зйомки для різних об'єктів; роздільна здатність; тип об'єктиву; параметри калібрування фотокамери); розроблено технологічні схеми побудови фотограмметричних ЗD-моделей місцевості на основі комплексного використання просторових даних аерофотозйомки та відеоданих; розроблено методичні рекомендації для побудови 3Dмоделі місцевості за даними відео- та фотозйомки, отриманими з різних видів БПЛА; на підставі проведених досліджень розроблено методику побудови 3D-моделей місцевості на базі даних, отриманих за допомогою БПЛА. Методика дозволяє створювати 3D-моделі місцевості, цифрові моделі рельєфу, ортофотоплани, звіти з параметрами реконструкції місцевості та параметрами зйомочної камери. Запропоновану методику апробовано при побудові 3D-моделей місцевості реальних об'єктів: база відпочинку “Мис Доброї Надії” в Полтавській області, студентський гуртожиток Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського (ХАІ), територія Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, піщаний кар'єр в Полтавській області.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4256-2637
orcid.org/0000-0002-7342-3456
DOI: doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.003
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57409
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SUNZ_2019_1_53_Andrieiev_Zastosuvannia_danykh.pdf5,42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.