Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57419
Название: Оцінка спеціальної фізичної підготовленості студентів, які займаються армспортом у загальних групах з фізичного виховання
Другие названия: Estimation of special physical fitness of students engaged in arm wrestling in general groups for physical education
Авторы: Арабаджи, Тимур Дмитрович
Арабаджи, Анна Юріївна
Фоменко, Вікторія Вікторівна
Ключевые слова: оцінка; спеціальна фізична підготовленість; армспорт; фізичне виховання; estimation; special physical fitness; arm wrestling; physical education
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Библиографическое описание: Арабаджи Т. Д. Оцінка спеціальної фізичної підготовленості студентів, які займаються армспортом у загальних групах з фізичного виховання / Т. Д. Арабаджи, А. Ю. Арабаджи, В. В. Фоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ : НПУ, 2022. – Вип. 3К (147). – С. 30-33.
Краткий осмотр (реферат): Армреслінг – один з наймолодших видів спорту в Україні, який все більше завойовує визнання серед молоді та інших верств населення. Протягом багатьох років армреслери славлять Харківщину, багато чемпіонів Європи та Світу є вихованцями Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У статті автори застосували знання та вміння тренерів і професійних спортсменів в оцінці спеціальної фізичної підготовленості та розробки комплексної методики, яку запровадили у навчально-тренувальний процес зі студентами загальних груп зі спеціалізації армспорту, які не мають спортивної кваліфікації. Зазначено, що важливим фактором у досягненні високих результатів в армреслінгу є вдосконалення фізичних якостей спортсмена. Актуальність обраної тематики полягає у різкому збільшенні числа спортсменів у армреслінгу та зростанні популярності цього виду спорту не тільки серед молоді, а й серед дітей шкільного віку, що збільшило потребу у вдосконаленні методики фізичної підготовки до змагальних поєдинків. Мета – розробка, експериментальне обґрунтування та впровадження комплексу вправ для оцінки спеціальної фізичної підготовки студентів, які займаються армспортом у загальних групах з фізичного виховання. Аналіз джерел допоміг виявити найбільш значущі фізичні якості у спортсменів юніорів, що займаються армрестлінгом, а також шляхи та особливості їх розвитку. Визначено, що при підготовці в передзмагальний період, слід акцентувати увагу на спеціальну фізичну підготовку. Було проведено тестування та проаналізовано показники спеціальної фізичної підготовленості студентів. Розроблена комплексна методика для тренувальних занять, ґрунтована на засобах і методах армспорту. Автори статті експериментально довели ефективність комплексу вправ для оцінки спеціальної фізичної підготовки студентів, які займаються армспортом у загальних групах з фізичного виховання та дійшли висновку, що дана методика працює та її можна використовувати для підвищення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів та студентів загальних груп з фізичного виховання.
Arm wrestling is one of the youngest sports in Ukraine, which is gaining more and more recognition among young people and other segments of the population. For many years, arm wrestlers have glorified Kharkiv Region, many European and world champions are students of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». In the article, the authors used the knowledge and skills of coaches and professional athletes in assessing special physical fitness and developing a comprehensive methodology, which was introduced in the training process with students of general groups specializing in arm wrestling who do not have sports qualifications. We note that the improvement of the physical qualities of the athlete is a crucial factor in achieving high results in arm wrestling. The relevance of the chosen topic is a sharp increase in the number of athletes in arm wrestling and the growing popularity of this sport not only among young people but also among school-age children, which increased the need to improve methods of physical training for competitive fights. The purpose is to develop, experimentally substantiate and implement a set of exercises to assess the special physical training of students engaged in arm wrestling in general groups of physical education. The analysis sources helped to identify the most significant physical qualities of junior athletes in arm wrestling, as well as ways and features of their development. It is determined that when preparing in the pre-competition period, special attention should be paid to special physical training. Testing and analysis of special physical fitness of students were conducted. A comprehensive methodology for training sessions has been developed, based on the means and methods of arm wrestling. The authors of the article experimentally proved the effectiveness of a set of exercises to assess the special physical training of students engaged in arm wrestling in general groups in physical education and concluded that this technique works and can be used to improve the special physical fitness of athletes and students of general groups in physical education.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8702-4480
orcid.org/0000-0002-4773-7363
DOI: doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.3К(147).05
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57419
Располагается в коллекциях:Кафедра "Фізичне виховання"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Nauk_chasopys_NPU_2022_15_3K_Arabadzhy_Otsinka_spetsialnoi.pdf210,7 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.