Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57421
Title: Особливості нормування праці на підприємстві: ринкові підходи
Authors: Гуцан, Олександр Миколайович
Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: нормування праці; методи; розрахунки; ринок; попит; промислові підприємства
Issue Date: 2022
Citation: Гуцан О. Особливості нормування праці на підприємстві: ринкові підходи [Електронний ресурс] / О. Гуцан, Т. Кобєлєва, П. Перерва // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 травня 2022 р. / відп. ред. Л. Черчик ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Електрон. текст.дані. – Луцьк, 2022. – С. 136-139. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57421.
Abstract: Доведено, що досвід низки підприємств (організацій) свідчить, що без нормативного регулювання тривалості робочого часу, рівня напруженості норм праці, організації раціонального використання трудових ресурсів, зниження трудовитрат не досягти високої ефективності виробництва.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57421
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hutsan_Osoblyvosti_normuvannia_2022.pdf445,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.