Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57428
Title: Геоінформаційні системи і бази даних
Authors: Андрєєв, Сергій Михайлович
Жилін, Володимир Анатолійович
Лазарєва, Ольга Євгенівна
Keywords: навчальний посібник; геоінформаційні системи; бази даних; організація інформації; бази геопросторових даних; геоінформаційні продукти ArcGis; інсталяція "ArcGIS"; вирішення конфліктів відображення
Issue Date: 2017
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Citation: Андрєєв С. М. Геоінформаційні системи і бази даних : навч. посібник / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, О. Є. Лазарєва ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2017. – 87 с. : рис. – Бібліогр.: 10. – ISBN 978-966-662-546-8
Abstract: Подано методику проведення практичних занять із використанням пакета прикладних програм "ArgGis 10.5", що входять до програми дисципліни "Геоінформаційні системи і бази даних", при підготовці бакалаврів за напрямами "Геодезія і землеустрій" і "Науки про Землю". Розглянуто основні методи роботи з векторними і растровими даними, внутрішньою і зовнішньою базами даних, створення електронних тематичних карт за всіма правилами компонування карти. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями 193 "Геодезія і землеустрій" спеціалізації "Геоінформаційні системи і технології" і 103 "Науки про Землю" спеціалізації "Космічний моніторинг Землі".
ORCID: orcid.org/0000-0003-4256-2637
orcid.org/0000-0002-7342-3456
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57428
ISBN: 978-966-662-546-8
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2017_Andrieiev_Heoinformatsiini _systemy.pdf4,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.