Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57434
Title: Алгоритмічні основи геоматики і системології
Authors: Андрєєв, Сергій Михайлович
Жилін, Володимир Анатолійович
Нечаусов, Артем Сергійович
Keywords: навчальний посібник; геоматика; системологія; практичні заняття; лінійні обчислювальні процеси; Microsoft Visual Studio
Issue Date: 2020
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Citation: Андрєєв С. М. Алгоритмічні основи геоматики і системології : навч. посіб. до практ. занять / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, А. С. Нечаусов ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2020. – 87 с. : рис. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-662-766-0.
Abstract: Викладено практичні рекомендації щодо розроблення програмних кодів і наведено приклади виконання обчислювальних алгоритмів мовою C# у середовищі розроблення Microsoft Visual Studio. Для студентів, що вивчають дисципліни "Алгоритмічні основи геоматики і системології", "Космічна метеорологія", "Транспортно-навігаційні ГІС" за спеціальностями 193 "Геодезія i землеустрій" (освітня програма "Геоінформаційні системи і технології") і 103 "Науки про Землю" (освітня програма "Космічний моніторинг Землі").
ORCID: orcid.org/0000-0003-4256-2637
orcid.org/0000-0002-7342-3456
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57434
ISBN: 978-966-662-766-0
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
book_2020_Andrieiev_Alhorytmichni_osnovy.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.