Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57437
Title: ГІС-аналіз
Authors: Андрєєв, Сергій Михайлович
Жилін, Володимир Анатолійович
Нечаусов, Артем Сергійович
Лазарєва, Ольга Євгенівна
Keywords: навчально-методичний посібник; геоінформаційні системи; методи картографічного аналізу; методи геостатичного аналізу
Issue Date: 2021
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Citation: ГІС-аналіз : навч.-метод. посібник до практ. занять / С. М. Андрєєв [та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2021. – 64 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-662-825-4
Abstract: Викладено методичні рекомендації та наведено приклади виконання практичних робіт з метою вивчення особливостей процесів створення, налаштування та обслуговування геоінформаційних систем, а також сценаріїв застосування сучасного програмного забезпечення для аналізу різнорідних даних професійної спрямованості. Для студентів, що вивчають дисципліни "ГІС-Аналіз", "ГІС і БД", "Геомаркетинг", "ГІС в екосистемах", "Картографічні Internet-сервіси і геопортали" за спеціальностями 193 "Геодезія i землеустрій" (освітня програма "Геоінформаційні системи і технології") і 103 "Науки про Землю" (освітня програма "Космічний моніторинг Землі").
ORCID: orcid.org/0000-0003-4256-2637
orcid.org/0000-0002-7342-3456
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57437
ISBN: 978-966-662-825-4
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Andrieiev_HIS_analiz_navch_metod.pdf5,31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.