Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57459
Title: Дослідження потенціалу агротуризму як економічного фактору розвитку
Authors: Свистунова, Карина Русланівна
Глізнуца, Марина Юріївна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: економіка; туристичний бізнес; агротуризм; потенціал; державна підтримка; регіони
Issue Date: 2022
Publisher: Вінницький національний технічний університет
Citation: Свистунова К. Р. Дослідження потенціалу агротуризму як економічного фактору розвитку [Електронний ресурс] / К. Р. Свистунова, М. Ю. Глізнуца, П. Г. Перерва // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні = Modern trends in the development of financial and innovation-investment processes in Ukraine : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 25 лютого 2022 р. / ред. кол.: В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – С. 701-704. – URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/viewFile/14528/12291, вільний (дата звернення 25.06.2022 р.).
Abstract: Доповідь присвячена актуальній проблемі економічного розвитку на основі підвищення ролі і потенціалу туризму, зокрема сільського, як фактору піднесення економічного стану сільських регіонів України. Також авторами дано оцінку стану цієї сфери бізнесу, розкрито аспекти проблем та перспектив її розвитку. Визначено основні фактори, які впливають на рівень потенціалу агротуризму.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57459
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svystunova_Doslidzhennia_potentsialu_2022.pdf625,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.