Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57463
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНазаренко, Станіслав Миколайовичuk
dc.contributor.authorПерерва, Петро Григоровичuk
dc.date.accessioned2022-06-25T14:15:18Z-
dc.date.available2022-06-25T14:15:18Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationНазаренко С. М. Дослідження економічного змісту терміну "аутсорсинг цифрових послуг" / С. М. Назаренко, П. Г. Перерва // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні = Modern trends in the development of financial and innovation-investment processes in Ukraine : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 25 лютого 2022 р. / ред. кол.: В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – С. 803-805. – URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/viewFile/14528/12291, вільний (дата звернення 25.06.2022 р.).uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57463-
dc.description.abstractПроведено аналіз існуючих визначень терміну «Аутсорсинг цифрових послуг». Зроблено висновок про те, що в цей час немає єдиного, усталеного визначення, яке знайшло підтримку в більшості науковців та дослідників. Запропоновано до широкого вжитку наступне визначення цього поняття. Аутсорсинг – це залучення підприємством на умовах довгострокової угоди виробничих ресурсів інших підприємств з метою виконання непрофільних або неефективних для даного виробництва функцій (робіт, послуг).uk
dc.description.abstractAn analysis of existing definitions of the term "Digital Services Outsourcing". It is concluded that at this time there is no single, well-established definition that has found support in most scientists and researchers. The following definition of this concept is offered for wide use. Outsourcing is the involvement of an enterprise on the terms of a long-term agreement of production resources of other enterprises in order to perform non-core or inefficient for this production functions (works, services).en
dc.language.isouk-
dc.publisherВінницький національний технічний університетuk
dc.subjectінформаційні послугиuk
dc.subjectцифрова економікаuk
dc.subjectаутсорсингuk
dc.subjectinformation servicesen
dc.subjectdigital economyen
dc.subjectoutsourcingen
dc.titleДослідження економічного змісту терміну "аутсорсинг цифрових послуг"uk
dc.title.alternativeResearch of economic content of the term "outsourcing of digital services"en
dc.typeThesisen
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-6256-9329-
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarenko_Doslidzhennia_ekonomichnoho_2022.pdf449,53 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.