Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57499
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи інженерної підготовки"
Authors: Євтушенко, Наталія Сергіївна
Семенов, Євгеній Олександрович
Keywords: методичні вказівки; контрольна робота; основи інженерної підготовки; охорона праці
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи інженерної підготовки" [Електронний ресурс] : для студентів заочної форми навчання за спец. 263 "Цивільна безпека" / уклад.: Н. С. Євтушенко. Є. О. Семенов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 19 с. – URI:
Abstract: Дані методичні вказівки встановлюють обсяг та основний зміст виконання програми навчальної дисципліни «Основи інженерної підготовки» студентами заочної форми навчання, за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» освітня програма 263-1 - «Охорона праці». Метою вичення дисципліни є: формування у майбутніх фахівців знань про досягнення науки й практики в галузі машинобудування; освоєння принципів і основних закономірностей виробничих процесів у машинобудівному виробництві; формування інженерно–технологічної бази при організації й керуванні машинобудівним виробництвом; забезпечення безпеки виробничих процесів у машинобудівному виробництві.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9280-947X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57499
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Osnovy_inzhenernoi_pidhotovky.pdf475,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.