Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57509
Title: Оцінювання ризиків в цифровій економіці
Authors: Райхлінг, Петер
Перерва, Петро Григорович
Keywords: ризики; оцінка; цифрова економіка; трансформаційні процеси; інтелектуальна власність
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "НВП "Інтерсервіс"
Citation: Райхлінг Петер Оцінювання ризиків в цифровій економіці / Петер Райхлінг, П. Г. Перерва // Цифрова трансформація та цифрова економіка в умовах воєнного стану: аспекти інтелектуальної власності : зб. матеріалів 5-ї Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем економіки інтелектуальної власності, 27 травня 2022 р. / Наук.-дослід. ін-т інтелектуальної власності НАПрН України. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 181-186.
Abstract: Доведено, що сучасні тенденції розвитку зумовили широке впровадження цифрової економіки і, в цьому зв’язку, переосмислення основних понять, зокрема, поняття ризику. У сфері цифрової економіки є сенс стверджувати про наявність цифрового ризику. Коли йде мова про інформаційні (цифрові) технології, то часто згадують і про кіберризик. У колах фахівців приймаються обидва ці поняття, які в дійсності означають одне і те саме.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57509
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raikhlinh_Otsiniuvannia_ryzykiv_2022.pdf79,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.